Cirkelsåg TL-450 Kaltenbach

TL manuella cirkelsågar för dubbel gerkapning

Manuella klingsågar / Cirkelsågar från Kaltenbach för dubbel ger kapning. Lämpliga för kapning av metall och profiler. Modellerna optimerar operatörens tid eftersom man kan föra ned sågramen till arbetstycket för hand och sedan låta sågcykeln fortsätta för sig själv, man behöver endast justera nedmatningshastigheten vid behov. Retur till startposition sker manuellt. Byggda enligt gällande Europeiska normer. Huvudet girar upp till 60° vänster och 60° höger.