fbpx

Fasning & Fogberedning

Nya och förbättrade svetsmetoder ställer högre krav på att konstruktionerna är anpassade till metoderna och att fasning och fogberedning före svetsningen är rationellt med rätt kvalitet. För mekaniserad svetsning skall fogberedningen ske genom svarvning.
Vi erbjuder maskiner för extremt snabb fasning och fogberedning av plåttjocklekar upp till 100 mm. och plåtlängder upp till 18 m.