Rundvals

Rundvalsar från DURMA och DAVI. Mekaniska och hydrauliska Rundvalsmaskiner, designade av erfarna ingenjörer, byggda för att utnyttja 3D-teknik samt implementering av mekanisk och kinematisk analys.