Lagerhantering

Remmert tillverkar lagersystem för plåt, långgods såsom balk och profiler i olika material samt för lagerhantering. Inom process teknologi erbjuder man programvaror för logistik, system för process kontroll, lagerautomat, automation och robotapplikationer.