Kombinerade magnet- & vakuumlyftok

Kombinera magnetlyftok samt vakuumlyftok vid lyfthantering av metaller.