Poleringsmaskiner

Poleringsmaskiner från NS Maquinas. En polerad yta är motståndskraftig mot rost och oxidbildning. Fördelaktig vid rengöring och sterilisering på grund av dess jämnhet, reducerade totalyta, få föroreningar och ytdefekter.