Riktning

Med riktningsmaskin får du plana plåtdetaljer som är fria från inre spänningar.