Plasmaskärare

Plasmaskärare; handplasma, maskinplasma och CNC-plasma från Hypertherm och Kjellberg. Messer använder Hypertherms och Kjellbergs plasmaskärare i sina termiska skärsystem.