HD series

HD series Svetskranar och Svetsbom för svetsautomation och krävande applikationer med arbetsområde upp till 9 meter. Idealisk för SAW-svetsning (enkeltråd, twintråd och multi-ARC), gasbågsvetsning (MIG/MAG) och TIG-svetsning (GTAW).