fbpx

Säkerhet

En säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats

Vi strävar att tillhanda lösningar för alla viktiga aspekter rörande hälsa, säkerhet och produktivitet på arbetsplatsen, inklusive vibration, damm och buller. Vi sätter stort värde på närheten till våra kunder. Intercuts servicetekniker har direkt kontakt med kunder varje dag.

En av våra erfarna tekniker kommer ut till er för att gå igenom er maskinpark och era underhållsbehov. De maskiner vi kan åta oss gås igenom och testas för funktion och säkerhet. Efter kontrollen går vi tillsammans detta med er och lämnar förslag på åtgärder och viktar dem efter prioritet. Ni får självklart ett protokoll med vad som är kontrollerat samt eventuella brister. Vi rekommenderar en Kontroll / Översyn varje år för att säkerställa att era produktionsmaskiner fungerar på bästa sätt och att säkra att arbeta vid.

Vi erbjuder denna Kontroll / Översyn till ett fast pris. Efter genomgången med er lämnar vi offert på de åtgärder vi rekommenderar.

  • Säkerställer maskinernas funktion
  • Ger en säkrare arbetsplats
  • Minskar risken för oplanerade stopp
  • Bättre kontroll på kostnaderna med fast pris.
  • Ett besök, flera maskiner.

Med en inspektion är vi övertygande om att era maskinoperatörer får bra uppgradering av säkerheten kring produktionsmaskinen.

Ladda ner det säkerhetsblad ni önskar (pdf) eller kontakta oss för vidare information.

Säkerhetsdatablad för Hypertherms kylvätska

Säkerhetsdatablad för Kjellbergs kylvätska

Säkerhetsdatablad ACCU-LUBE LB 8000

Safety data ACCU-LUBE LB 8000

Säkerhetsdatablad Hyspin AWS 46

Säkerhetsdatablad CUTOL 2000 DF

Safety data CUTOL 2000

Säkerhetsdatablad CUTOL MS

Safety data CUTOL MS

Säkerhetsdatablad CUTOL MA

Safety data CUTOL MA

Säkerhetsdatablad CUTOL SP

Safety data CUTOL SP

Säkerhetsdatablad Intercut Cooling EP

Säkerhetsdatablad Intercut Lube 46

Säkerhetsdatablad Intercut Lube CF-2000

Säkerhetsdatablad Intercut Fastcut 2

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (1)

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (2)

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (3)

Säkerhetsdatablad MESAMOLL

Säkerhetsdatablad CONTRAM MB9100S

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

RoHS (Restriction of hazardous substances)

Säkerhetsdatablad Svetsspray ”Binzel Super Pistolen Spray”. Artikelnummer: M01464

Säkerhetsdatablad Sprayvätska ”Metaflux 75-04 Multi TS” CNC/CD. Artikelnummer: M03735

Säkerhetsdatablad Sprayvätska ”Metaflux 75-04 Multi TS” CNC/CD. (Engelska)

Säkerhetsdatablad Svampskyddsmedel Plasma Anti-Fungal Tablets. Artikelnummer: SW305005

Säkerhetsdatablad Rostskyddsmedel Plasma Anti-Rust 2309. Artikelnummer: SW305000

Säkerhetsdatablad Svampskyddsmedel Nalco 7330. Artikelnummer: 77070381

Säkerhetsdatablad Bläcket TKDK-SW010 1L”. Artikelnummer: 050.900.847