Säkerhet

En säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats

Vi strävar att tillhanda lösningar för alla viktiga aspekter rörande hälsa, säkerhet och produktivitet på arbetsplatsen, inklusive vibration, damm och buller. Vi sätter stort värde på närheten till våra kunder. Intercuts servicetekniker har direkt kontakt med kunder varje dag.

Tack vare sin ingående förståelse för olika tillämpningar, vilken de skaffat sig genom förstahandserfarenhet vid arbetsplatser, kan vår personal tillhandahålla skräddarsydda lösningar i alla ärende berörande hälsa och säkerhet inom tillämpliga områden.
Vi erbjuder våra kunder en teknisk inspektion, en av våra välutbildade servicetekniker besöker ert företag och går igenom följande punkter tillsammans med er personal:

  • Kontroll av maskinernas nödstopps anordning.
  • Bedömning av risker för operatören enligt den mall som vi utarbetat tillsammans med våra maskintillverkare av nya maskiner, (aktuell CE-märkning av maskinsystem)
  • Informationsskyltar

Kontakta vår servicekoordinator Karin Johannesson på 08- 55051215 för tidsbokning och kostnadsförslag.

Med en inspektion är vi övertygande om att era maskinoperatörer får bra uppgradering av säkerheten kring produktionsmaskinen. Det finns mängder av bra hjälpmedel att montera på maskinerna för att aktivera nödstoppet.

Ladda ner det säkerhetsblad ni önskar (pdf) eller kontakta oss för vidare information.

Säkerhetsdatablad för Hypertherms kylvätska

Säkerhetsdatablad för Kjellbergs kylvätska

Säkerhetsdatablad ACCU-LUBE LB 8000

Safety data ACCU-LUBE LB 8000

Säkerhetsdatablad Hyspin AWS 46

Säkerhetsdatablad CUTOL 2000 DF

Säkerhetsdatablad CUTOL MS

Säkerhetsdatablad CUTOL MA

Safety data CUTOL MA

Säkerhetsdatablad CUTOL SP

Safety data CUTOL SP

Säkerhetsdatablad Intercut Cooling EP

Säkerhetsdatablad Intercut Lube 46

Säkerhetsdatablad Intercut Lube CF-2000

Säkerhetsdatablad Intercut Fastcut 2

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (1)

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (2)

Säkerhetsdatablad E-WELD Shield (3)

Säkerhetsdatablad MESAMOLL

Säkerhetsdatablad CONTRAM MB9100S