fbpx

Gecam

Avgradningsmaskiner för våta och torra arbetsstycken. Vi är agent för Gecam och tar hand om leverans, service, reservdelar och slitdelar samt utbildning och eftermarknad.