Pemamek

Robotsystem och svetsstation från Pemamek.