Automatisk kapcell från Bomar

Kapcell från Bomar

”Center Steel” är en kompakt och effektiv helautomatisk kapcell inklusive automatisk inmatning och sortering av kapade material. En stor del av produktionen startar med att material sågas i lämpliga dimensioner för ytterligare bearbetning. I en modern produktionsprocess är skärprocessen en grundläggande del av produktionen. ”Center Steel” klarar uppgiften på ett utmärkt sätt och ger avsevärd sänkning av arbetskraftskostnaderna. Det kompakta, solida helhetskonceptet av ”Center Steel” – enheterna möjliggör ökad produktivitet från det att arbetsordern mottagits till dess det färdigsågade arbetsstycket sorterats ut enligt beställning.