fbpx

SOYER fick innovationspris 2016!

Bultsvetspistol soyer ph-9

Soyer, bäst på produktionssystem och lösningar inom bultsvetsning, har tilldelats 2016 års ”Federal Innovation Prize”!

Som specialist för bultsvetsutrustning, infästning och fogningsteknik visar Heinz Soyer Bolzenschweistechnik GmbH den nyutvecklade bultsvetsutrustningen  på Hannover mässan 2016. Denna banbrytande tekniska utveckling är en lätt och kompakt enfas-strömkälla BMK-8i och en bultsvetspistol PH-9 SRM+G med integrerad jordning. Bultsvetspistol PH-9 SRM+G är det perfekta komplementet till strömkälla BMK-8i eftersom den är tillämpad för bultsvetsning utan användning av jord-klämmor

Bultsvetsutrusningen är inte i behov av 3-fas anslutning och är en energieffektiv strömkälla i linje med den patenterade SRM-tekniken, bultsvetsning med roterande magnetfält (Pat. No.: 10 2004 051389)